Niezrównoważona przyszłość komunikacji miejskiej w Olsztynie

13 04 2013

Od 31 października 2012 Olsztyn ma „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2027”. Co oznacza dla miasta ten dokument i co ciekawego się w nim znalazło?

Solaris Urbino 12 na skrzyżowaniu alei Sikorskiego z ulicami Tuwima i Synów Pułku

Linii 2 sięgającej swoją tradycją jeszcze linii tramwajowej o tym samym numerze (mimo wielu zmian trasy) po reaktywacji tramwajów nie zobaczymy. Jej numer przejmie jedna z trzech linii tramwajowych, a sama linia autobusowa zostanie zlikwidowana. Na zdjęciu: Solaris Urbino 12 III #930 jako „dwójka” na skrzyżowaniu alei Sikorskiego z ulicami Tuwima i Synów Pułku (29 kwietnia 2012) © OlsztyńskieTramwaje.pl

Powstanie dokumentu było konieczne, bo zbliżał się do końca czas obowiązywania poprzedniego – „Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013”. Większość zapisów obowiązującego od dziewięciu lat dokumentu udało się zrealizować, choć te, których wdrożyć się nie udało, były jednymi z najważniejszych. „W trakcie realizacji” są budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym oraz wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem (oba w ramach projektu tramwajowego). Zdecydowanie niezrealizowane pozostały uruchomienie obsługiwanej taborem elektrycznym lub gazowym linii midibusowej wewnątrz Kortowa oraz budowa buspasów. Pasy dla autobusów mamy, ale wcale nie tam, gdzie być powinny. W dokumencie z 2004 roku zapisano całkiem mądrze, że powinny powstać na całej długości alei Sikorskiego, na ulicy Krasickiego (od Wilczyńskiego do Synów Pułku), ulicy Synów Pułku (od Krasickiego do Pstrowskiego), alei Piłsudskiego (od Wyszyńskiego do pl. Jana Pawła II) oraz na całej długości ulic 1 Maja i Limanowskiego. Wybudowane w ramach projektu tramwajowego buspasy nie pokrywają się z zaplanowanymi na ani jednym odcinku.

Nowy dokument dzieli miasto na strefy i opisuje planowane działania w zakresie komunikacji miejskiej dla tych stref. W wielu punktach odnosi się do tramwajów. Najciekawszą informacją jest ta, która mówi o tym, jak tramwaje w Olsztynie będą się rozwijać. Według planu rozwoju transportu publicznego na lata 2012-2027 komunikacja tramwajowa miałaby objąć kolejne duże osiedla mieszkaniowe – Kormoran, Pojezierze i częściowo Pieczewo. Zacznijmy jednak od rozbudowy istniejących (a w zasadzie mających lada miesiąc istnieć) odcinków. Odnoga do Wysokiej Bramy biegnąca aleją Piłsudskiego i ulicą 11 Listopada miałaby zyskać drugi tor. Tor do Kortowa miałby zostać przedłużony przez kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego aleją Warszawską, ulicami Dybowskiego i Słoneczną do Starego Dworu. Cała linia kortowska miałaby być dwutorowa, co oznacza dobudowę drugiego toru wzdłuż ulicy Tuwima. Olsztyńska sieć miałaby zyskać alternatywną trasę na odcinku od Szpitala Wojewódzkiego do Dworca Głównego. Tramwaje pojechałyby prosto ulicą Obiegową do hali Urania, przy której skręciłyby na wschód w aleję Piłsudskiego, którą z kolei docierałyby do placu Inwalidów Wojennych, gdzie skręcałyby w ulicę Dworcową, by nią dotrzeć do Dworca Głównego. Zupełnym novum jest za to pomysł domknięcia pętli tramwajowej. Z przystanku końcowego na Jarotach linia miałaby pobiec dalej ulicami Witosa, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i aleją Piłsudskiego do placu Inwalidów Wojennych, gdzie spotykałaby się ze wspomnianą wyżej linią prowadzącą przez Kormoran i Pojezierze. Gdyby to się udało, mielibyśmy obsłużone przez tramwaje niemal wszystkie największe osiedla mieszkaniowe, co z pewnością podniosłoby opłacalność tego środka transportu i znacznie zwiększyło jego popularność. Z dużych skupisk zabudowy wielorodzinnej bez tramwaju pozostałoby tylko Zatorze z Podleśną i Osiedlem Wojska Polskiego, ale tam – mimo historycznych tradycji – myśleć o tramwaju trudno bez wybudowania nowego przejazdu przez tory (w okolicach skrzyżowania Poprzecznej i Zientary-Malewskiej przy Zielonej Górce na przykład).

(Po kliknięciu na poszczególne linie na mapie pojawi się informacja o odcinku oraz jego długości)

Martwić zacząłbym się natomiast na miejscu mieszkańców Pieczewa – i obecnego, i tego przyszłego, które ma powstać na terenach dawnego poligonu. W dokumencie, który definiuje kwestie komunikacji miejskiej na najbliższe półtorej dekady nie ma zapowiadanej wcześniej linii do dzisiejszej pętli Pieczewo. Co gorsza, w planach dotyczących nowego Pieczewa (czy Pieczewa II – jak głosi dokument) także nie ma wyraźnego zapisu o komunikacji tramwajowej. Jest tam tylko enigmatyczny zapis o „uruchamianiu transportu publicznego na drogach układu podstawowego strefy bezpośrednio po zasiedleniu poszczególnych jej fragmentów”. Wydaje się, że w związku z przewidywaną na tym terenie budową zajezdni autobusowej, to właśnie autobusy mają zapewnić obsługę dzielnicy. Główne jej ulice zaprojektowano oczywiście nie pozostawiając rezerwy pod linię tramwajową, choć poprowadzenie torowiska ulicami prowadzącymi w pobliżu masztu radiowo-telewizyjnego byłoby technicznie łatwiejsze niż ulicą Krasickiego, której nachylenie mogłoby się okazać zbyt duże. O tramwaju jednak zapomniano. Brak wyobraźni. A w planowaniu przestrzennym i urbanistyce to nie pomyłka – to zbrodnia.

Piękna Góra (Pieczewo II)

Piękna Góra, czyli okolice pieczewskiego masztu – najwyższej budowli w Polsce. To także tu będzie powstawać Pieczewo II © OlsztyńskieTramwaje.pl

Oprócz tramwajów kluczowym środkiem komunikacji miejskiej będzie oczywiście autobus. We wszystkich częściach miasta ich sieć ma być co najmniej utrzymana, a w niektórych rozwijana. W strategii transportu publicznego dla Olsztyna wpisano też, że „ewentualnie” może powstać kolej miejska z Olsztyna Głównego do Gutkowa. Dokument powstał jednak przed tym, jak ten skądinąd dobry pomysł został definitywnie zamordowany argumentem kosztów i rzekomo wyrażonej w ankietach niechęci do tego pomysłu mieszkańców Likus i Gutkowa. Zaplanowano za to zakupy taboru autobusowego. Na koniec sierpnia 2012 roku nie było we flocie MPK Olsztyn żadnego autobusu młodszego niż trzy lata, a blisko dwie trzecie pojazdów (100 na 148) miało 11 lat lub więcej. MPK deklaruje, że do 2022 roku kupi 125 autobusów – według twórców raportu, by utrzymać odpowiedni poziom usług, 80 z nich powinno być fabrycznie nowych. Do końca 2017 roku wszystkie autobusy i – co oczywiste – tramwaje mają być niskopodłogowe, do końca 2015 roku wyposażone w monitoring, a do końca 2020 roku pomalowane w barwy miejskie. Pod koniec 2015 roku w każdym pojeździe ma być nowoczesna informacja pasażerska – tablice zewnętrzne i wewnętrzne (boczne i podsufitowe) – i przystosowane do obsługi biletów elektronicznych kasowniki. Do tego samego momentu połowa wszystkich pojazdów ma być klimatyzowana, także w połowie taboru mają być automaty biletowe. Do końca 2027 roku oba te warunki mają już spełniać wszystkie olsztyńskie autobusy i tramwaje.

Nowoczesny tabor ma zapewnić nie tylko MPK Olsztyn, ale także i inni przewoźnicy, którym Zarząd Komunikacji Miejskiej chce zlecić do 20% przewozów. Pierwszy z przetargów właśnie się rozstrzyga – jak na razie za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski z podbydgoskiego Niemcza i Blue Line spod Łańcuta. Mają one wozić olsztynian niskopodłogowymi 12-metrowcami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2012 roku. 11 autobusów nowego przewoźnika mamy zobaczyć na ulicach w pół roku od podpisania umowy – przy dobrych wiatrach będzie to późną jesienią. Ciekawostka: będą to najprawdopodobniej pierwsze pojazdy w nowym, miejskim malowaniu, jakie wybrano pod koniec lipca 2012 roku. Srebrno-limonkowo-grafitowe autobusy będą już zgodne z systemem informacji miejskiej (SIM) – nową identyfikacją wizualną Olsztyna.

Autobus w malowaniu olsztyńskiego SIM-u

Autobus w malowaniu olsztyńskiego SIM-u © ZKM Olsztyn

W studium wykonalności projektu tramwajowego założono, że 20% kierowców samochodów, którzy mieszkają w pobliżu linii tramwajowej po jej uruchomieniu przesiądzie się na tramwaj. W związku z tym zaplanowano też zmniejszenie liczby kursów autobusów – o 331 na dobę w dniu powszednim. Te oszczędności mają powstać z likwidacji siedmiu linii autobusowych o długości w sumie 110 kilometrów – 2, 3, 15, 20, 24, 30 i 33. Informacja ta pojawiła się dopiero w zaktualizowanej, powstałej na potrzeby planu rozwoju na lata 2012-2027 najnowszej wersji studium wykonalności z października 2012 roku. Autorzy planu zaznaczają, że likwidacja wspomnianych linii autobusowych, zwłaszcza tych obsługujących kampus UWM (kursy do Starego Dworu), może się okazać trudna do zrealizowania „ze względów społecznych i funkcjonalnych”, co należy czytać jako obawę przed buntem pasażerów. Oznacza to także, że najpewniej zabraknie ZKM-owi odwagi, by zlikwidować linie dublujące trasę linii tramwajowych. Gdyby tak się stało, to byłaby to spora wyrwa w murze oszczędności, jakie ma przynieść wprowadzenie komunikacji szynowej. A argument, że tramwaje będą za drogie już teraz podnoszą przeróżne redaktorzyny z darmowych gazetek…

W założeniach przyjętych w opisywanym tu dokumencie zapisano, że komunikacja miejska w Olsztynie ma zapewniać pasażerom „wymaganą” liczbę bezpośrednich połączeń między osiedlami, jak i linii dowozowych do linii tramwajowych, przy „relatywnie wysokiej” częstotliwości kursowania. ZKM ma trudny orzech do zgryzienia, zwłaszcza że reforma linii powinna być okazją do przywrócenia regularnych taktów wszystkich linii. W Olsztynie linie podzielone zostały na cztery kategorie: priorytetowe, podstawowe, uzupełniające i indywidualne. Ostatni typ reprezentuje na przykład linia 31, której rozkład jest dostosowany do zmian w fabryce Indykpolu na Karolinie. To jednak wyjątek – każda z pierwszych trzech kategorii linii ma odpowiednie takty w poszczególnych godzinach. Wprowadzając ten system w 2005 roku ułożono je tak, by łatwo było zsynchronizować rozkłady poszczególnych linii ze sobą. Autobusy kursowały co 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 lub 120 minut, co pozwalało w dużej mierze wyeliminować stada na przystankach. Niestety, po jakimś czasie ów system zepsuto, wprowadzając na najważniejszych, priorytetowych liniach w godzinach porannego (6:30-8:30) i popołudniowego (13:30-16:30) szczytu zamiast taktu 10-minutowego 12-minutowy. Matematyki oszukać się nie da – synchronizacja rozkładów stała się wspomnieniem. Wprowadzenie tramwajów i konieczna w związku z tym reforma sieci linii jest okazją do naprawy, o ile oczywiście system nie zostanie jeszcze bardziej zepsuty – a pierwsze projekty rozkładu jazdy z nieregularnym taktem na najważniejszej linii tramwajowej z Jarot do Wysokiej Bramy takie zagrożenie sygnalizują.

Zmiany w sieci linii autobusowych to także powstawanie nowych, głównie osiedlowych linii. Oczywiście w dokumencie pojawia się asekuracyjne zastrzeżenie, że wszystko zależy od stanu miejskiego budżetu, ale zawsze to coś. Takie linie mogłyby mieć także trasy wydłużane na inne osiedla, a nawet do centrum miasta, ale pod warunkiem, że będą kluczyły wieloma ulicami, by nie odbierać pasażerów najważniejszym liniom, w tym tramwajowym. Miałyby być to linie mini- i midibusowe, a więc obsługiwane autobusami najwyżej 10-metrowymi (12-metrowce to już „tabor standardowej wielkości”).

Dobrą wiadomością byłoby, gdyby udało się zrealizować zawarte w planie założenia dotyczące rozbudowy sieci buspasów. Miałyby one powstać wzdłuż ulic Jagiellońskiej i Limanowskiego (w obu przypadkach tylko w kierunku południowym, do centrum), Partyzantów, 1 Maja, Pieniężnego, Szrajbera, Leonharda i Wyszyńskiego. Zalecenia dotyczą wybudowania lub wytyczenia pasów dla autobusów – jak można się domyślać – na całej długości wspomnianych ulic, z wyjątkiem Jagiellońskiej, gdzie pewnie dotyczyłoby to odcinka od Wiosennej (pętla Osiedle Podleśna) do placu Powstańców Warszawy.

Buspas na Rue des Écoles w Paryżu (skrzyżowanie z Rue de la Sorbonne)

U nas pomysł buspasów w śródmieściu na razie przegrał, choć na szczęście wpisano je w plan rozwoju na najbliższe półtorej dekady. Bardziej cywilizowane kraje nie mają problemu z wytyczaniem pasów dla autobusów w gęsto zabudowanych centrach miast (i jeszcze wpuszczają na nie rowerzystów!) Na zdjęciu: buspas na Rue des Écoles w Paryżu (skrzyżowanie z Rue de la Sorbonne) Fot. Karolina Borkowska © OlsztyńskieTramwaje.pl

Bardzo złą wiadomością dla pasażerów są pomysły twórców planu dotyczące zmian taryfy biletowej. Firma Public Transport Consulting zaleca likwidację większości biletów okresowych oraz biletów miesięcznych na jedną i dwie linie. Dziś Olsztyn dysponuje jedną z bardziej rozbudowanych taryf, dzięki czemu mamy do wyboru bilety dobowe, 3-, 5-, 10-, 15-dniowe, weekendowe, o klasycznych miesięcznych i 30-dniowych sieciówkach nie wspominając. Miasta wielkości Olsztyna takie jak Zielona Góra, Bielsko-Biała czy Rzeszów rzeczywiście mają taryfy dużo uboższe (w Zielonej Górze i Rzeszowie tylko bilety dobowe i miesięczne, w Bielsku-Białej dodatkowo imienne bilety 7-dniowe), tą drogą poszła też Warszawa, która pozostawiła tylko bilety dobowe i 3-dniowe oraz 30-dniowe. Wiele rodzajów biletów to oczywiście wyższy koszt dla organizatora przewozów (czyli ZKM), ale ta zasada znajduje potwierdzenie jedynie w obecnej sytuacji, gdy posługujemy się biletami papierowymi i trzeba te wszystkie rodzaje biletów wydrukować, magazynować, dystrybuować. Wraz z wprowadzeniem biletów elektronicznych te koszty znikną i wszystko sprowadzi się do odpowiedniego skonfigurowania systemu i zaprogramowania biletomatów. Dlaczego więc z takiej korzystnej dla pasażerów różnorodności rezygnować? W Europie wiedzą, że bogata oferta biletów jest jedną z tych rzeczy, które potrafią ludzi do komunikacji miejskiej przyciągnąć i z różnorodności taryf nie rezygnują – przykładami mogą być choćby Berlin czy Budapeszt.

Złą wiadomością dla pasażerów spod Olsztyna jest fakt, że do 2020 roku stolica województwa nie przewiduje integracji biletowej i taryfowej z komunikacją podmiejską. Tego, co uważa się za jeden z największych sukcesów komunikacji w Warszawie i o którego utrzymanie się w stolicy walczy, u nas jeszcze długo nie zobaczymy. A byłaby świetna okazja ucywilizować komunikację z okolicznymi miejscowościami olsztyńskiej aglomeracji i przy okazji na przykład ożywić kolej, wciągając ją w ten system. Z własnej woli skazujemy się na prowincjonalność.

Do 2016 roku mają za to powstać w Olsztynie parkingi Parkuj i jedź (Park & Ride, P+R). Dokument niestety nie precyzuje ich lokalizacji (proponowaliśmy je w styczniu 2010 i grudniu 2011) – określa jedynie, że powinny się one znaleźć poza śródmieściem, co jest oczywistością, a także, że należy je umieszczać w pobliżu przystanków przesiadkowych, co również odkryciem Ameryki nie jest. Nowością jest za to informacja, że oprócz parkingów Park & Ride powinny powstawać także Bike & Ride (parkingi przesiadkowe dla rowerzystów – jeden taki zaplanowano przy przystanku końcowym tramwaju na Jarotach) oraz Kiss & Ride, czyli Pocałuj i jedź – miejsca, gdzie można zatrzymać samochód na chwilę, by wysadzić lub zabrać osobę przesiadającą się na lub z komunikacji miejskiej.

Słupek przystankowy nowego systemu identyfikacji wizualnej Olsztyna (przystanek Teatr im. Stefana Jaracza)

Słupek przystankowy nowego systemu identyfikacji wizualnej Olsztyna (przystanek Teatr im. Stefana Jaracza). W 2017 roku tak mają wyglądać wszystkie przystanki w mieście © OlsztyńskieTramwaje.pl

Do 2015 roku mają zostać zmodernizowane lub wymienione wiaty przystankowe (znajdują się na 61% przystanków) na 12 z 23 olsztyńskich osiedli (Śródmieście, Kormoran, Pojezierze, Osiedle Kościuszki, Kortowo, Podgrodzie, Nagórki, Jaroty, Osiedle Generałów, Pieczewo, Podleśna, Nad Jeziorem Długim). Na pozostałych (Brzeziny, Dajtki, Osiedle Grunwaldzkie, Gutkowo, Osiedle Kętrzyńskiego, Osiedle Mazurskie, Redykajny, Osiedle Wojska Polskiego, Zatorze, Zielona Górka) ma to nastąpić do 2017 roku. W tych samych terminach zmienią się też same przystanki: wszystkie zostaną oznakowane zgodnie z systemem informacji miejskiej (SIM). Ten proces już się zaczął w najważniejszych częściach miasta – nowe przystanki można już oglądać w okolicach Starego Miasta, Dworca Głównego czy na Jarotach.

Pełny tekst „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu publicznego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027” można znaleźć m.in. na stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie oraz Biuletynu Informacji Publicznej olsztyńskiego ratusza (załącznik do uchwały Rady Miasta).

Reklama

Działania

Informacja

17 Komentarzy

14 04 2013
b28

Mam uwagę co do rozbudowy sieci tramwajowej. Wydaje się, że nie da się poprowadzić tramwaju ul. Krasickiego, zarówno przy supermarkecie Carrefour jak i na skrzyżowaniu z ul. Synów Pułku znajdują się spore dołki i nie ma szans aby tramwaj wjechał pod górki, dodatkowo zatrzymując się na przystankach. Może tramwaj mógłby jechać po obecnych ogródkach działkowych i pod linią wysokiego napięcia, ale wtedy stracimy wielu pasażerów.
Cała planowana sieć tramwajowa wygląda trochę jak malowanie kresek na mapie Olsztyna. Czy jest sens planować aż tyle linii i jeszcze dochodzi kwestia finansowa.

Polubienie

15 04 2013
OlsztyńskieTramwaje.pl

Nie przyjrzałem się mapie hipsometrycznej, więc nie wiem, czy są tam przewyższenia, które wykluczają puszczenie tramwaju. Pierwsze wrażenie podpowiada, że tak, ale są sposoby na poradzenie sobie z tym: gdyby torowisko szło obok jezdni (a tak pewnie by było), to tuż za przystankiem Boenigka można by je zacząć zagłębiać w wykopie, z kolei nasyp od Carrefoura do Wańkowicza mógłby mieć łagodniejsze nachylenie niż drogowy. Minus? Gigantyczne koszty. Z drugiej strony czasem warto zainwestować.

Planować zawsze jest sens. Sensownie planować. Akurat te plany wyglądają rozsądnie. Po takich rozbudowach jak opisane w tekście w praktyce mielibyśmy gotową sieć, bo nie byłoby już w praktyce dużych osiedli (może poza osiedlem Mleczna) nieobsługiwanych komunikacją tramwajową. Wraz z budową kolejnych osiedli można plany aktualizować. Szczerze mówiąc to marzy mi się tramwaj dowożący nad Jezioro Krzywe, tylko mam wrażenie, że byłaby to inwestycja niestety sezonowa, a tym samym nieopłacalna. Szkoda, bo takie linie jak na Głębokie w Szczecinie czy do Myślęcinka w Bydgoszczy mają naprawdę wiele uroku, a turystycznie to świetna rzecz. Jak już fantazjujemy, to widziałbym też linię do Jakubowa, która obsłużyłaby Zatorze i nowy stadion miejski, który mam nadzieję powstanie przy al. Sybiraków, a nie na bagnie przy OZOS-ie (dla krócej mieszkających w Olsztynie: chodzi o Michelin).

Polubienie

15 04 2013
b28

Kiedyś pod Carrefourem nie mogły zimą podjeżdżać autobusy, wg mnie tramwaj tam odpada całkowicie, chyba, że jechałby zygzakiem, jak do Zakopanego. Ale wg mnie lepszym pomysłem i świadczącym o wiedzy i planach rozwoju miasta mogłaby być trasa wiodąca po ul. Krasickiego, potem na wysokości LO V skręcamy na dawny poligon na Pieczewie (czyli przyszłe Pieczewo II) i dojeżdżamy tramwajem do ul. Pstrowskiego, dalej możemy jechać Wyszyńskiego, pod Rolnik itd.. Omijamy co prawda Nagórki, ale Nagórki i tak potrzebują autobusów, a tramwaje ledwo muskające osiedle nie pomogą, lepiej dowozić pasażerów do tramwajów.
Kolejna sprawa to czy naprawdę wszędzie muszą jeździć tramwaje? Kiedyś w czasach małych tramwajów miało to sens, ale teraz kupić za wiele milionów złotych tramwaj na 200 osób i jeździć nim na równoległych trasach czy na osiedla gdzie teraz jeżdżą 1-2 linie?

Polubienie

15 04 2013
Em

W planie rozwoju komunikacji brakuje powiązania transportu miejskiego z podmiejskim, szczególnie brak jakichkolwiek pomysłów na lepsze wykorzystanie komunikacji kolejowej. Ktokolwiek czasem jeździ kolejami podmiejskimi, zauważy że zjawisko Park&Ride samoistnie funkcjonuje na stacjach kolejowych w okolicach Olsztyna (np. Pasym , Marcinkowo, Jonkowo). Zastanawiam się, co stoi na przeszkodzie, by ułatwić mieszkającym w obszarach podmiejskich oraz w odleglejszych dzielnicach miasta korzystanie z komunikacji kolejowej. Przez ułatwienie rozumiem budowę przystanków kolejowych w Olsztynie. Sądzę, że w bliskiej perspektywie powinien powstać co najmniej przystanek „centrum” przy 1 maja, sens ma jednak powstanie kilku innych przystanków (w Dajtkach, Likusach czy nawet na Słonecznym Stoku – blisko akademiki i zabudowania dydaktyczne uniwerka). Co do zjawiska P&R pozwolę sobie na jeszcze jedną uwagę, tym razem dotycząca tramwajów. Wciąż zastanawia mnie, dlaczego nie przewiduje się budowy takiego parkingu przy wjeździe z kierunku Butryn. Przekonany jestem, że część kierowców zostawi chętnie samochód i do centrum pojedzie tramwajem. Nawet jeżeli będzie to 20 czy 30 pojazdów – to zawsze oznacza tyle miejsc parkingowych w centrum więcej. Jednym słowem – potrzeba trochę więcej myślenia w kategoriach aglomeracji.

Polubienie

16 04 2013
mg

Porażką ZTM jest to, że nie wprowadzono do tej pory biletów 0,5 godzinnych lub 1 godzinnych. Podobno to się wreszcie zmieni, gdy zaczną jeździć tramwaje, no ale zobaczymy…

Polubienie

16 04 2013
Rafał

W planach jest ulica Nowobałtycka. A gdyby tak, po jej zbudowaniu puścić linię tramwajową od Dworca Głównego poprzez ul. Grunwaldzką (ew. al. Warszawską, Armii Krajowej i Schumana) i obecną Bałtycką, następnie ul. Hozjusza i dalej wzdłuż Nowobałtyckiej do planowanej nowej pętli w Gutkowie? Przy pętli jest miejsce na parking P+R (dla mieszkańców Warkał, Jonkowa i pobliskich wiosek), linia zapewniłaby połączenie osiedli Gutkowo, Redykajny, Likusy, Nad jeziorem Długim, Grunwaldzkiego z dworcem i po przesiadce z Jarotami. Dojazd w głąb Gutkowa (m.in. ul. Poranna, Żurawia i Kresowa) zapewniłaby linia dowozowa obsługiwana choćby Jelczami M081MB. Przy odpowiedniej częstotliwości na linii tramwajowej możnaby zlikwidować linie 1 i 6. Pomarzyć zawsze można.

Polubienie

17 04 2013
szemely

W sumie nie wiem czy jest sens budowania linii tramwajowej na Likusy i Gutkowo, jeżeli w przyszłości (nawet jeżeli aktualne władze się przed tym bronią) jest możliwość uruchomienia tam kolei miejskiej, i to dużo niższym kosztem.

Polubienie

7 05 2013
z

Warto dodać, że MPK rozpisał przetarg na 22 nowe pojazdy, które wyjadą na ulice jeszcze w tym roku.

http://www.mpkolsztyn.pl/site/auct_list.php?id_news=606

Polubienie

1 06 2013
gox

No i stało się. Pierwszy miesiąc bez wpisu na blogu olsztynskietramwaje.pl Czy to znak od autora, że płonne są nasze nadzieje w sprawie powrotu tramwajów do Olsztyna?

Polubienie

2 06 2013
OlsztyńskieTramwaje.pl

Nie wiązałbym tych dwóch rzeczy, bo akurat maj był miesiącem, w którym dużo dobrego się wydarzyło. Brak wpisów to wyłącznie efekt szalonego nawału innych obowiązków w życiu autora. 🙂 Bardzo nad tym boleję i szczerze obiecuję poprawę.

Polubienie

5 06 2013
Em

O widzę, że autor nie zachorował, ani nic złego mu się nie stało:) Zaglądałem z coraz większym niepokojem na stronkę…

Polubienie

17 06 2013
olsztyniak

Autorze, prosimy o nowy wpis na stronce.Niech nadzieja przywrocenia komunikacji tramwajowej w Olsztynie nie umiera

Polubienie

25 06 2013
Wąski

Blog umarł…

Polubienie

2 07 2013
OlsztyńskieTramwaje.pl

Pogłoski o naszej śmierci są mocno przesadzone – że zacytujemy Marka Twaina. Trzymając się tej metafory możemy powiedzieć, że poważnie zachorowaliśmy, ale już wracamy do zdrowia.

Polubienie

27 06 2013
Em

No i gdzie ta obiecana przed miesiącem poprawa?

Polubienie

2 07 2013
OlsztyńskieTramwaje.pl

Nasza wina, nasza wina, nasza bardzo wielka wina. Powolutku wstajemy. Dziękujemy za cierpliwość i zainteresowanie.

Polubienie

1 07 2013
gox

Blog umarł razem z naszymi nadziejami na powrót tramwajów do Olsztyna.
Zaiste niezrównoważona jest przyszłość komunikacji miejskiej w Olsztynie.
Ten ostatni wpis stał się złą wróżbą dla naszego miasta :/

Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.
%d blogerów lubi to: