Trasa

Schemat olsztyńskiej sieci tramwajowej z trasami II etapu (z liniami i przystankami I podetapu)

Schemat olsztyńskiej sieci tramwajowej z trasami II etapu (z liniami i przystankami I podetapu) © Witold Urbanowicz

TRASA JAROTY – DWORZEC GŁÓWNY

Od przystanku początkowego u zbiegu ulic Wincentego Witosa i Immanuela Kanta linia biegnie po północnej stronie ulicy Witosa, następnie skręca na północ w nowy odcinek alei generała Władysława Sikorskiego (od maja 2010 roku nosi on nazwę ulicy biskupa Tadeusza Płoskiego) i prowadzi po jego zachodniej stronie. Tą stroną tory idą aż do ulicy Wincentego Pstrowskiego, którą przecinają, by iść po zachodniej stronie ulicy Obiegowej (jej wybudowanie – w standardzie 2×2, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – na odcinku od Pstrowskiego do alei marszałka Józefa Piłsudskiego jest „efektem ubocznym” powstania linii tramwajowej) do ulicy Żołnierskiej, w którą torowisko skręca na zachód w okolicy budynku Sanepidu. Następnie linia prowadzi obok obserwatorium astronomicznego i hotelu Relaks do ulicy Tadeusza Kościuszki, którą dociera do placu Konstytucji 3 Maja, gdzie na środku ronda znajduje się przystanek końcowy.

Długość linii – 7285 m

Przystanki:

 • Kanta (skrzyżowanie ul. Wincentego Witosa i ul. Immanuela Kanta)
 • Myszki Miki (skrzyżowanie ul. Wincentego Witosa i ul. Myszki Miki) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko przystanków Kanta i Witosa)
 • Witosa (skrzyżowanie ul. Wincentego Witosa, ul. Jana Janowicza i ul. Bronisława Laszki)
 • Płoskiego (skrzyżowanie ul. Wincentego Witosa, ul. bpa Tadeusza Płoskiego [przedłużenie al. gen. Władysława Sikorskiego] i ul. Jerzego Bukowskiego)
 • Wilczyńskiego (skrzyżowanie ul. bpa Tadeusza Płoskiego, al. gen. Władysława Sikorskiego i ul. bpa Tomasza Wilczyńskiego)
 • Andersa (skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego i ul. gen. Władysława Andersa)
 • Minakowskiego (w momencie projektowania nieistniejący; między skrzyżowaniem al. gen. Władysława Sikorskiego i ul. gen. Władysława Andersa a skrzyżowaniem al. gen. Władysława Sikorskiego, ul. prof. Wacława Minakowskiego i ul. Jarockiej, w miejscu przyszłego skrzyżowania al. gen. Władysława Sikorskiego z tzw. Trasą NDP) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko przystanku Andersa)
 • Auchan [dawniej Real] (al. gen. Władysława Sikorskiego, między północnym a południowym wjazdem na parking hipermarketu Auchan)
 • Galeria Warmińska (skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Melchiora Wańkowicza i drogi dojazdowej do hipermarketu Real i centrum handlowego Galeria Warmińska) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko obecnego przystanku Galeria Warmińska, dawniej Tuwima)
 • Galeria Warmińska [dawniej Tuwima] (skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Synów Pułku i ul. Juliana Tuwima – początek odnogi do Kortowa) [dwa przystanki pod tą nazwą: drugi na odnodze do Kortowa]
 • Al. Sikorskiego Ogrody (okolice wejścia głównego do ogrodów działkowych im. Armii Krajowej przy al. gen. Władysława Sikorskiego) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko przystanku Dywizjonu 303)
 • Dywizjonu 303 (skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego i ul. Dywizjonu 303)
 • Al. Obrońców Tobruku (nieistniejący; skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego i al. Obrońców Tobruku) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko przystanków Dywizjonu 303 i Pstrowskiego)
 • Pstrowskiego (skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego i ul. Obiegowej)
 • Szpital Wojewódzki (skrzyżowanie ul. Obiegowej i ul. Żołnierskiej, przy budynku Sanepidu, w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego)
 • Skwer Wakara (wcześniej nieistniejący; skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i al. marsz. Józefa Piłsudskiego – początek odnogi do Wysokiej Bramy)
 • Filharmonia (wcześniej nieistniejący; skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Mazurskiej; w pobliżu centrum handlowego Manhattan) (w pierwotnych planach jako przystanek Mazurska planowany na ul. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Kołobrzeską a ul. Mazurską, następnie usunięty jako zlokalizowany zbyt blisko przystanku Filharmonia planowanego przy skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i pl. Kazimierza Pułaskiego, ostatecznie przesunięty w obecną lokalizację)
 • Kętrzyńskiego (wcześniej nieistniejący; skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Wojciecha Kętrzyńskiego) (dodany po usunięciu przystanków Filharmonia i Jasna; następnie usunięty po przywróceniu przystanku Filharmonia, ostatecznie przywrócony po odsunięciu przystanku Filharmonia na skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Mazurskiej)
 • Jasna (nieistniejący; skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Jasnej, w pobliżu hotelu Gromada i wlotu ul. Tadeusza Kościuszki na pl. Konstytucji 3 Maja) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko przystanku Dworzec Główny)
 • Dworzec Główny (wcześniej nieistniejący; na środku ronda na pl. Konstytucji 3 Maja) (pierwotnie planowany u wlotu ul. Lubelskiej na pl. Konstytucji 3 Maja, przy rondzie, obok dworca autobusowego PKS; po konsultacjach społecznych przesunięty na środek ronda)

ODNOGA DO KORTOWA

Odgałęzienie do Kortowa jest jednotorowe i od głównej linii odchodzi przy skrzyżowaniu alei generała Władysława Sikorskiego z ulicami Juliana Tuwima i Synów Pułku. Linia biegnie po północnej stronie ulicy Tuwima aż do Kortowa, gdzie kończy się przy skrzyżowaniu ulicy Tuwima z aleją Warszawską i ulicą Romana Prawocheńskiego dwutorowym przystankiem końcowym.

Długość odcinka – 1903 m

Przystanki:

 • Galeria Warmińska [dawniej Tuwima] (skrzyżowanie al. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Synów Pułku i ul. Juliana Tuwima – początek odcinka)
 • Pozorty Sady (nieistniejący; planowane skrzyżowanie ul. Juliana Tuwima i drogi dojazdowej do mającego powstać centrum handlowego Galeria Warmińska) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko dzisiejszego przystanku Galeria Warmińska, dawniej Tuwima)
 • Pozorty (skrzyżowanie ul. Juliana Tuwima, ul. Wiktora Wawrzyczka i ul. Grzegorza Nowaka)
 • Uniwersytet – Pływalnia [dawniej Uniwersytet – Basen] (skrzyżowanie ul. Juliana Tuwima i ul. Jarosława Iwaszkiewicza)
 • Uniwersytet – Prawocheńskiego (skrzyżowanie al. Warszawskiej, ul. Juliana Tuwima i ul. prof. Romana Prawocheńskiego)

ODNOGA DO WYSOKIEJ BRAMY

Odgałęzienie do Wysokiej Bramy rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i al. Józefa Piłsudskiego i prowadzić tą drugą do pl. Jana Pawła II, a następnie ul. 11 Listopada w okolice Wysokiej Bramy.

Długość odcinka – 792 m

Przystanki:

 • Skwer Wakara (wcześniej nieistniejący; skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i al. marsz. Józefa Piłsudskiego – początek odcinka)
 • Urząd Wojewódzki (nieistniejący; skrzyżowanie al. marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Mikołaja Kopernika i pl. Xawerego Dunikowskiego) (usunięty z pierwotnych planów jako zlokalizowany zbyt blisko przystanków Skwer Wakara i Centrum)
 • Centrum (skrzyżowanie al. marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Dąbrowszczaków, przed Pedetem i centrum handlowym Aura [dawniej Alfa])
 • Wysoka Brama (ul. 11 Listopada przy jej skrzyżowaniu z ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Staromiejską i pl. Jedności Słowiańskiej) (pierwotnie planowany na placu po zachodniej stronie Wysokiej Bramy, przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Staromiejskiej i pl. Jedności Słowiańskiej; przesunięty na pl. Jedności Słowiańskiej przy ww. skrzyżowaniu po odkryciu na przedbramiu Wysokiej Bramy pozostałości gotyckich fortyfikacji; następnie przesunięty na wlot ul. 11 Listopada przy ww. skrzyżowaniu wobec protestów wojewódzkiego konserwatora zabytków)

TRASA PIECZEWO – ŚRÓDMIEŚCIE

Budowana w drugim etapie rozwoju olsztyńskiej sieci tramwajowej trasa z Pieczewa rozpocznie się przy ulicy biskupa Tomasza Wilczyńskiego, w miejscu dzisiejszej pętli autobusowej Pieczewo. Tory pobiegną środkiem jezdni jako pas autobusowo-tramwajowy w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ulicą biskupa Ignacego Krasickiego, w którą skręcą w kierunku północnym, na pas zieleni między jezdniami. Za skrzyżowaniem z ulicami Jana Boenigka i Leona Sobocińskiego torowisko skręci z pasa zieleni na zachodnią stronę ulicy, by pobiec obok jezdni niemal do jej końca. Za skrzyżowaniem z ulicą Stanisława Murzynowskiego tory zaczną biec po estakadzie – w ten sposób pokonane zostaną bezkolizyjnie ulice Ignacego Krasickiego i Synów Pułku. Po zachodniej stronie tej drugiej ulicy, na wysokości budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego estakada się zakończy i tory będą prowadziły dalej obok ulicy. Po zachodniej stronie jezdni tory zostaną też ułożone na całej długości ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego, z której skręcą na północny zachód w aleję marszałka Józefa Piłsudskiego. Linia poprowadzi nią środkiem jezdni jako pas autobusowo-tramwajowy do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, gdzie połączy się z istniejącymi torowiskami.

Długość odcinka – ok. 6300 m

Przystanki:

 • Pieczewo (dzisiejsza pętla autobusowa Pieczewo blisko wschodniego krańca ul. bpa Tomasza Wilczyńskiego)

 • Gębika (skrzyżowanie ul. bpa Tomasza Wilczyńskiego, ul. Władysława Gębika i ul. Stanisława Żurawskiego)

 • Krasickiego (skrzyżowanie ul. bpa Tomasza Wilczyńskiego i ul. bpa Ignacego Krasickiego)

 • Boenigka (ul. bpa Ignacego Krasickiego, na wysokości północnego krańca ul. Bolesława Jeziołowicza)

 • Carrefour (skrzyżowanie ul. bpa Ignacego Krasickiego i ul. Franciszka Barcza)

 • Wańkowicza (skrzyżowanie ul. bpa Ignacego Krasickiego i ul. Melchiora Wańkowicza)

 • Murzynowskiego (obecnie nieistniejący; skrzyżowanie ul. bpa Ignacego Krasickiego i ul. Stanisława Murzynowskiego)

 • Pstrowskiego (skrzyżowanie ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego i ul. Synów Pułku)

 • Żołnierska (obecnie nieistniejący; skrzyżowanie ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Żołnierskiej i ul. Augustowskiej)

 • Al. Piłsudskiego (skrzyżowanie ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Władysława Leonharda i al. marsz. Józefa Piłsudskiego)

 • Stadion Stomil (al. marsz. Józefa Piłsudskiego, na wysokości budynku IV Liceum Ogólnokształcącego)

 • Hala Urania (al. marsz. Józefa Piłsudskiego, na wysokości skrzyżowania z drogą wewnętrzną obok budynku Urzędu Skarbowego)

 • Planetarium (skrzyżowanie al. marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Bartosza Głowackiego)

 

O innych niezrealizowanych propozycjach tras przeczytasz we wpisach na blogu Olsztyńskie Tramwaje:

Reklama%d blogerów lubi to: