Kalendarium

Otwarcie linii tramwajowej po powojennej odbudowie (30 kwietnia 1946)

Otwarcie linii tramwajowej po powojennej odbudowie (30 kwietnia 1946) © Michał Kołodziejski

Kalendarium prac nad przywróceniem tramwajów w Olsztynie:

27 października 2004

W programie rozwoju komunikacji miejskiej w Olsztynie na lata 2004-2013 uchwalonym przez radę miasta pojawia się wzmianka o konieczności przeanalizowania „po 2007 roku” zasadności wprowadzenia nowego środka transportu. W dokumencie mowa o „szybkim tramwaju lub trolejbusie” w relacji Pieczewo – Jaroty – Dworzec  Główny.

25 maja 2005

Radni zmieniają zapis we wspomnianym wyżej programie dopisując nowe trasy do przeanalizowania – oprócz podstawowej z Jarot do Dworca Głównego miałyby to być „uzupełniająca” z Pieczewa przez Jaroty do Kortowa oraz „perspektywiczna” z enigmatycznych „osiedli północnych” do dzielnicy przemysłowej na wschodzie Olsztyna.

Sierpień 2006

Miasto zgłasza projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego w Olsztynie” do dofinansowania z pieniędzy unijnych (w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej). Projekt zostaje zaakceptowany przez rząd w grudniu 2006 roku.

Sierpień 2006

Miasto przedstawia pierwsze propozycje przyszłych tras tramwajowych.

Pierwsze plany sieci tramwajowej (2006 rok)

Pierwsze plany sieci tramwajowej (2006)

Więcej o pierwszych planach przywrócenia komunikacji tramwajowej przeczytasz we wpisie To którędy tą bimbą? (1).

1 lutego 2007

Miasto ogłasza przetarg na przygotowanie studium rozwoju komunikacji miejskiej w Olsztynie „wraz z analizą racjonalności wprowadzenia transportu szynowego”. Przetarg wygrywa firma International Management Services (IMS) z Krakowa.

Wrzesień 2007

Z przygotowanego przez IMS studium wynika, że wariant autobusowy kosztowałby 243 mln zł, autobusowo-trolejbusowy – 319 mln zł, a autobusowo-tramwajowy – 360 mln zł. Trolejbusy okazują się zbyt mało opłacalne (Olsztyn nie otrzymałby na nie dofinansowania unijnego), więc w dalszych pracach rozważane mają być tylko autobusy i tramwaje.

Grudzień 2007 

W książce Marii Przytockiej i Krzysztofa Zienkiewicza „Historia komunikacji miejskiej w Olsztynie 1907-2007” ukazuje się artykuł Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, w którym przedstawiona zostaje propozycja układu linii tramwajowych. Dziś wiadomo, że bardzo zbliżona do tej, która zostanie zrealizowana.

Sieć tramwajowa - projekt KMKM

Sieć tramwajowa – projekt KMKM (2007)

Więcej o projekcie przeczytasz we wpisie To którędy tą bimbą? (1)

6 maja 2008

Miasto ogłasza przetarg na przygotowanie studium wykonalności projektu tramwajowego. Zwycięzcą jest IMS.

Sierpień 2008

Powstaje pierwszy raport w ramach studium wykonalności przygotowany przez IMS i dr Jana Friedberga. Spośród pięciu analizowanych wariantów przebiegu trasy tramwajowej najwyższą ocenę otrzymuje trasa prowadząca doliną Łyny. Pojawia się też opcja pojazdu hybrydowego – translohra.

Propozycje sieci tramwajowej autorstwa IMS (2009)

Propozycje sieci tramwajowej autorstwa IMS (2009)

Więcej o propozycjach tras przygotowanych przez IMS przeczytasz we wpisach To którędy tą bimbą? (2) oraz Szkoda tunelu.

Grudzień 2008

Drugi raport studium wykonalności ogranicza liczbę analizowanych wariantów trasy tramwajowej do trzech – dwóch prowadzących doliną Łyny różniących się na obszarze śródmieścia i wariantu ulicznego połączonego z budową ulicy Obiegowej.

Luty 2009 

Forum Rozwoju Olsztyna prezentuje swoją koncepcję linii tramwajowej – z Pieczewa do Dworca Głównego przez Jaroty, Osiedle Generałów, Brzeziny, Kortowo, Stare Miasto i Śródmieście.

Projekt trasy tramwajowej autorstwa Forum Rozwoju Olsztyna (2009)

Projekt trasy tramwajowej autorstwa Forum Rozwoju Olsztyna (2009) © FRO

Więcej o projekcie Forum Rozwoju Olsztyna przeczytasz we wpisie Projekt last minute.

Maj 2009

Publikacja trzeciego, ostatniego raportu powstałego w ramach studium wykonalności. Ostatecznie do realizacji rekomendowany zostaje wariant uliczny z odnogami do Kortowa i Wysokiej Bramy, połączony z budową ulicy Obiegowej.

14 stycznia 2010

Podpisanie umowy z firmą Grontmij Polska, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu w projekcie tramwajowym.

Więcej o inżynierze kontraktu projektu tramwajowego przeczytasz we wpisie Nadzorca już jest.

21 lipca 2010

Ogłoszenie przetargu na budowę sieci tramwajowej wraz z zajezdnią, budową ulicy Obiegowej i przejścia podziemnego pod aleją Piłsudskiego. W dokumentacji przetargowej pojawia się zapis o ewentualnym rozszerzeniu zamówienia o przedłużenie linii tramwajowej na Pieczewo i do Kortowa II.

Więcej o przetargu przeczytasz we wpisie Ruszył przetarg na budowę tramwajów w Olsztynie.

Sierpień 2010

Gotowy jest raport środowiskowy inwestycji. Pojawiają się w nim pierwsze informacje o planowanej częstotliwości kursów i rozkładach jazdy.

Więcej o planach dotyczących rozkładów przeczytasz we wpisie Pierwsze przymiarki do rozkładu jazdy.

24-26 sierpnia 2010

Konsultacje społeczne w sprawie projektu tramwajowego – trzy spotkania z mieszkańcami Olsztyna.

Więcej o przebiegu konsultacji społecznych przeczytasz we wpisie Rozprawa z konsultacjami.

21 września 2010

Termin składania wniosków w przetargu. Wpływa osiem ofert, zgodnie z założeniami przetargu potrzebny jest więc drugi etap, do którego zostaje zakwalifikowanych zostaje pięć firm i konsorcjów.

Więcej o uczestnikach przetargu przeczytasz we wpisie Duzi gracze powalczą o prawo budowy tramwajów w Olsztynie.

Styczeń 2011

Ujawniony zostaje program funkcjonalno-użytkowy inwestycji (OlsztyńskieTramwaje.pl docierają do niego jako pierwsze), w którym znaleźć można wiele szczegółów dotyczących przyszłego kształtu olsztyńskiej sieci tramwajowej.

Więcej o zapisach programu funkcjonalno-użytkowego przeczytasz we wpisie Tramwaje w Olsztynie nabierają kształtu.

30 marca 2011

Otwarcie ofert w przetargu tramwajowym. Najniższą cenę – 250 mln zł – oferuje hiszpańska firma FCC Construcción, która pięć dni później oficjalnie zdobywa zlecenie.

3 kwietnia 2011

Warmińsko-mazurska konserwator konserwator zabytków Barbara Zalewska zgłasza zastrzeżenia co do umieszczenia przystanku końcowego tramwaju przy Wysokiej Bramie.

Więcej o proteście konserwatora przeczytasz we wpisie Tramwaje nie dojadą do Wysokiej Bramy.

28 kwietnia 2011

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca ostatni protest w sprawie przetargu tramwajowego – znika ostatnia formalna przeszkoda do podpisania umowy z wykonawcą.

27 czerwca 2011

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na projekt i budowę sieci tramwajowej z zajezdnią (z budową ulicy Obiegowej i przejścia podziemnego pod aleją Piłsudskiego) – hiszpańską firmą budowlaną FCC Construcción.

14 i 22 września 2011

Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji przystanków tramwajowych.

Więcej o konsultacjach w sprawie lokalizacji przystanków przeczytasz we wpisie Lokalizacja przystanków do dyskusji.

26 września 2011

Ogłoszenie przetargu na dostawę taboru tramwajowego dla Olsztyna.

Więcej o przetargu przeczytasz we wpisach Tramwaj mój widzę przepiękny, Producenci pytają, miasto odpowiada, Dopieszczanie przetargu na tramwaje dla Olsztyna i Błogosławieni cierpliwi.

7 grudnia 2011

Otwarcie ofert w przetargu na dostawę taboru tramwajowego dla Olsztyna.

Więcej o przebiegu przetargu przeczytasz we wpisach Pesa, Solaris i Newag z Modertransem chcą dostarczyć tramwaje Olsztynowi, Pesa, Solaris, Newag z Modertransem – dwa znaki zapytania i wielka niewiadoma, Przetarg na tabor bliższy finału – czy pojedziemy Newagiem Modertransem?, Pierwsze odwołanie odrzucone, Oficjalne potwierdzenie: Olsztyn wybrał tramwaj Newagu i Modertransu, Przetarg na tabor – niekończąca się opowieść, Głośny spór o hałas, Przetarg na tabor tramwajowy bliższy odblokowania, Tramwaje przyjadą z Nowego Sącza i Poznania, Jak odrzucano odwołania w sprawie tramwajów dla Olsztyna, Tramwaj dla Olsztyna mamy zobaczyć jeszcze w sierpniu, Newag i Modertrans wykluczone, Pesa i Solaris na placu boju, W Olsztynie pojedziemy Solarisami Tramino.

12 września 2012

Początek prac budowlanych olsztyńskiej sieci tramwajowej (ul. bpa Tadeusza Płoskiego).

21 września 2012

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na dostawę taboru tramwajowego dla Olsztyna – polską firmą Solaris Bus & Coach.

Więcej o szczegółach taboru dla Olsztyna przeczytasz we wpisie Solaris Tramino Olsztyn przyjedzie późną wiosną 2014 roku.

12 listopada 2012

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu tramwajowego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość całego projektu to 496 960 126,32 zł, z czego tzw. koszty kwalifikowalne to 412 224 732,12 zł. Wysokość dofinansowania to 85% kosztów, czyli 350 391 022,30 zł. Koszty niekwalifikowalne w wysokości 84 735 394,20 zł to podatek VAT, który podlega rozliczeniu i zostanie Olsztynowi zwrócony.

28 czerwca 2013

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na dostawcę systemu inteligentnego sterowania ruchem (z priorytetami dla tramwajów), biletu elektronicznego i informacji pasażerskiej (tablic elektronicznych z godzinami odjazdów na przystankach) – olsztyńską firmą Sprint.

Więcej o przetargu i systemie ITS przeczytasz we wpisach Biletomaty, wi-fi i prawie zielona fala dla tramwajów, Przetargowe ostatki, budowlane pierwiosnki.

7 lutego 2014

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na zaprojektowanie i budowę zajezdni tramwajowej na terenie bazy MPK Olsztyn przy ulicy Kołobrzeskiej – konsorcjum firm Budimex z Warszawy i KZN Rail z Krakowa.

7 maja 2014

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę ulicy Obiegowej i biegnącego wzdłuż niej odcinka torowiska – konsorcjum firm Strabag z Pruszkowa, Strabag Rail z Laudy-Königshofen (Niemcy) i Viamont DSP z Ústi nad Łabą-Strekova (Czechy).

30 czerwca 2014

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę zajezdni autobusowej przy alei Sikorskiego – firmą Skanska z Warszawy.

19 sierpnia 2014

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę południowej części sieci tramwajowej, w tym odnogi do Kortowa – konsorcjum firm Skanska z Warszawy i Pragi.

6 sierpnia 2014

Początek ustawiania tablic informacji pasażerskiej – pierwszej próbnej partii 30 wyświetlaczy. Pierwsza stanęła na przystanku Plac Roosevelta przy ulicy Szrajbera.

19 września 2014

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę śródmiejskiego (północnego) odcinka sieci tramwajowego oraz toru technicznego do zajezdni – firmą Torpol z Poznania.

16 października 2014

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowaną już zajezdnię tramwajową.

21 października 2014

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę odnogi linii tramwajowej do Wysokiej Bramy – konsorcjum firm Balzola Polska z Warszawy i Balzola z Bilbao.

15 listopada 2014

Ułożenie pierwszych podkładów pod przyszłe torowisko (ul. bpa Tadeusza Płoskiego).

20 listopada 2014

Przywiezienie pierwszych szyn na budowę linii tramwajowej (ul. bpa Tadeusza Płoskiego).

1 grudnia 2014

Ułożenie pierwszego odcinka toru tramwajowego (ul. bpa Tadeusza Płoskiego).

Więcej o ułożeniu pierwszego odcinka toru tramwajowego przeczytasz we wpisie Na przekór generałowi Mrozowi.

28 maja 2015

Początek testów Solarisa Tramino Olsztyn S111O w zajezdni MPK Poznań na Franowie.

Więcej o testach olsztyńskiego Tramino przeczytasz we wpisie Solaris Tramino Olsztyn się testuje.

12 czerwca 2015

Dostarczenie do Olsztyna pierwszego tramwaju Solaris Tramino Olsztyn S111O.

Więcej o przyjeździe pierwszego Solarisa Tramino do Olsztyna przeczytasz we wpisach Solaris Tramino Olsztyn w drodze i Pierwszy Solaris Tramino w Olsztynie.

19 czerwca 2015

Oficjalna prezentacja tramwaju Solaris Tramino Olsztyn S111O w hali zajezdni tramwajowej przy ulicy Towarowej.

Więcej o Solarisie Tramino Olsztyn przeczytasz we wpisie Solaris Tramino Olsztyn już po oficjalnej prezentacji.

4/5 października 2015

Dostarczenie do Olsztyna ostatniego, 15. tramwaju Solaris Tramino Olsztyn S111O.

19 listopada 2015

Pierwszy przejazd testowy tramwaju po ulicach Olsztyna (odcinek: zajezdnia tramwajowa – Dworzec Główny)

Więcej o pierwszych testach tramwaju na ulicach Olsztyna przeczytasz we wpisach Tramwaj po pół wieku wrócił na ulice Olsztyna i Zima sprawdza olsztyńskie Tramino.

24 listopada 2015

Pierwszy przejazd testowy tramwaju po całej sieci tramwajowej Olsztyna.

Więcej o tym teście przeczytasz we wpisie Cała sieć przetestowana.

19 grudnia 2015

Pierwszy przejazd tramwaju w ruchu liniowym – uruchomienie linii 1 (Wysoka Brama – Kanta).

27 grudnia 2015

Uruchomienie linii 2 (Dworzec Główny – Kanta).

31 grudnia 2015

Uruchomienie linii 3 (Dworzec Główny – Uniwersytet-Prawocheńskiego).

1 stycznia 2016

Pierwsza poważna awaria torowiska – pęknięcie szyny toru wschodniego w al. gen. Władysława Sikorskiego, na wysokości ul. gen. Mariusza Zaruskiego.

Więcej o tym zdarzeniu przeczytasz we wpisie Trudne pierwsze dni.

27 stycznia 2016

Pierwszy – i jak na razie jedyny – wypadek śmiertelny z udziałem tramwaju: pijany pieszy wszedł na czerwonym świetle pod jadący tramwaj (o numerze taborowym #3010) na skrzyżowaniu al. gen. Władysława Sikorskiego i al. Obrońców Tobruku.

Kwiecień 2016

Pierwsze propozycje wariantów rozwoju sieci tramwajowej w kolejnym etapie – linii z Pieczewa do Śródmieścia przez Nagórki, Kormoran i Pojezierze oraz odcinków w głąb Kortowa, na południowe Jaroty (Tęczowy Las), w ul. bpa Tomasza Wilczyńskiego i połączenia z nią krańcówki Kanta.

Więcej o tych propozycjach przeczytasz we wpisie Rozbudowa sieci tramwajowej – gdzie i jak.

Czerwiec-grudzień 2016

Kolejne propozycje wariantów drugiego etapu rozbudowy sieci tramwajowej.

Więcej o tych propozycjach przeczytasz we wpisach Więcej szczegółów, więcej problemów, Plany coraz skromniejsze i Kropla drąży skałę, czyli mozolne projektów poprawianie.

11 października 2016

Prezentacja propozycji wariantów poprowadzenia torowisk tramwajowych na Zatorze.

Więcej o tych propozycjach przeczytasz we wpisie Torami za tory.

28 lutego 2017

Podpisanie przez miasto Olsztyn umowy o dofinansowanie budowy pierwszej części drugiego etapu rozbudowy sieci tramwajowej (dotacja w wysokości 70% kosztów).

Więcej o tym przeczytasz we wpisie Jest dofinansowanie na drugi etap sieci tramwajowej.

27 maja 2017

Ogłoszenie przetargu na zakup tramwajów na potrzeby rozbudowanej sieci.

Więcej o wymaganiach przetargowych dla nowego taboru przeczytasz we wpisie Tramwaj skrojony na miarę.

22 sierpnia 2017

Otwarcie ofert w przetargu na dostawę taboru tramwajowego. Jedyna złożona oferta – przez konsorcjum Stadlera i Solarisa – o ponad jedną czwartą przekraczała kosztorys, więc Urząd Miasta Olsztyna zdecydował o unieważnieniu przetargu.

Więcej o tym przeczytasz we wpisie Przetarg do powtórki.

16 października 2017

Decyzja Ministerstwa Rozwoju o zwiększeniu poziomu dofinansowania unijnego projektu rozbudowy olsztyńskiej sieci tramwajowej (linia na Pieczewo) do 85%. Wartość projektu wynosi 255 140 223,36 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 208 182 750,23 zł, a dofinansowanie – 176 955 337,69 zł.

1 grudnia 2017

Ponowne ogłoszenie przetargu na dostawę taboru tramwajowego dla Olsztyna.

Więcej o tym przetargu przeczytasz we wpisach Jaki będzie tuzin nowych tramwajów dla Olsztyna? i Jeszcze o kupowaniu tramwajów dla Olsztyna.

21 lutego 2018

Otwarcie ofert w powtórzonym przetargu na dostawę taboru. Jedyną ofertę – 107 932 473,43 zł za 12 tramwajów – złożył turecki producent Durmazlar.

Więcej o tym przetargu przeczytasz we wpisach Czy w Olsztynie będziemy jeździć tureckimi tramwajami?, Olsztyn zdecydował się na tramwaje tureckiego Durmazlara i A jednak Durmazlar!

26 kwietnia 2018

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy rozbudowy olsztyńskiej sieci tramwajowej (linia na Pieczewo).

Więcej o tym przetargu przeczytasz we wpisie Ruszył przetarg na wykonawcę budowy nowego odcinka sieci tramwajowej.

13 lipca 2018

Otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy budowy linii na Pieczewo. Wszystkie trzy złożone oferty znacząco przekraczały kosztorys, w wyniku czego przetarg został unieważniony.

Więcej o tym przeczytasz we wpisie Wykonawcy zbyt drodzy, przetarg do powtórki.

18 lipca 2018

Podpisanie z turecką firmą Durmazlar umowy na dostawę 12 tramwajów dla Olsztyna (z opcją zwiększenia zamówienia do 24 pojazdów).

Więcej o tym we wpisie Umowa z Durmazlarem podpisana.

 

Reklama%d blogerów lubi to: